تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ | 11:4 | نویسنده : حميد ساكت |
 


تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۴ | 8:38 | نویسنده : حميد ساكت |

غار ونایی در روستایی از توابع بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان است.

این غار چند هزار ساله یکی از زیباترین جاذبه های روستای ونایی است. برای رسیدن به غار، اول باید داخل روستا برویم و به سوی سراب سفید حرکت کنیم. مسافت طولانی است (حدود 2 ساعت پیاده روی) اما به خاطر مناظر زیبای طبیعی و محصولات باغی و کشاورزی اصلا احساس خستگی نمی کنید. غار در حدود 600 تا 700 متری سراب سفید است. مسیر رودخانه ی سراب سفید را دنبال می کنیم تا به سرچشمه ی آن برسیم. .صدای زیبا و خروشان سراب سفید خستگی از تن مان به در می آورد. آب این رود سالم و گواراست. بعد از رد کردن رود، باید 700 متر دیگر از سربالایی بالا برویم تا به دهنه ی غار برسیم. برای راحتی، این جا یک طناب قرار داده اند. بعد از آن که با کمک طناب بالا رفتیم، وارد غار روستای ونایی می شویم. دهنه ی غار بسیار بزرگ است. می توانیم مناظر زیبای طبیعی را زیر پایمان ببینیم. باید لباس گرم به همراه داشته باشیم چون وقتی به مرکز غار برسیم، هوا به شدت سرد می شود حتی وسط تابستان! مرکز غار به شکل گنبدی بزرگ است. گهگاهی صدای چکیده شدن قطرات آب از سقف غار به گوش می رسد..........

 cafeegardesh_ghare_vanaee__3_

cafeegardesh_ghare_vanaeeادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۴ | 7:44 | نویسنده : حميد ساكت |

سوالات نهایی فیزیک در شهریور ماه 94 در ذیل آورد شده است. روی سوالات مورد نظر کلیک فرمایید.

سوالات فیزیک 3 ریاضی

سوالات فیزیک 3 تجربی

سوالات فیزیک پیش ریاضی

سوالات فیزیک پیش تجربی

 


تاريخ : یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ | 10:43 | نویسنده : حميد ساكت |
تاريخ : یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ | 10:41 | نویسنده : حميد ساكت |
شیوه نامه مسابقات آزمایشگاهی در فایل ذیل آورده شده است.مسابقات آزمایشگاهی امسال در سه رشته فیزیک شیمی زیست شناسی انجام خواهد شد.

 

شیوه نامه مسابقات آزمایشگاهیتاريخ : یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ | 10:38 | نویسنده : حميد ساكت |

"برنامه ریزی، شرط لازم برای موفقیت در کنکور است." این حرف، تکراری ترین و شاید اعصاب خردکن ترین جمله ای

کنکور

 است که کنکوری ها در سال کنکورشان می شنوند، و گرچه درستاست؛ آن قدر کلی است که به هیچ دردی نمی خورد. حرف ما اما حرف دیگری است: تا کنکور چند روز بیشتر باقی نمانده. چه با برنامه درس خوانده باشید چه بی برنامه، اگر در این فرصت باقی مانده برنامه درست و حسابی نداشته باشید، زحمتتان خدای ناکرده بر باد می رود. تابستان قبل از شروع پیش دانشگاهی، تعطیلات عید نوروز و این چند روز باقی مانده به کنکور؛ مشاوران آموزشی به این سه مقطع زمانی می گویند: مقاطع استراتژیک. کنکوری های حالا در سومین موقعیت استراتژیکشان قرار گرفته اند. بی برنامه بودن در هر یک از این سه مقطع، خطرناک است و در این سومی خطرناک تر. در این روزهای آخر باید چه کار کرد؟ ......ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ | 7:27 | نویسنده : حميد ساكت |

خبرگزاری فارس: آغاز ثبت‌نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش‌آموزی تبیان

 ثبت نام بــرای حضــور در یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان آغاز شد. دریازدهمین جشــنواره، دانش آموزان سراســر کشــور می توانند در رشــته های مختلــف در 3 بخــش غرفه های نمایشــگاهی، ســمینارهای علمی و مســابقات از طریــق آدرس اینترنتی project.tebyan.net ثبــت نــام کرده و آمادگی خود جهت شــرکت در این رخداد علمــی پژوهشــی را اعالم نمایند. مســابقات در گرایشهایــی همچون هوافضا، رباتیک، ســازه های ماکارونی، میکروبیولوژی، ماشــین های کمیکار ، بازی سازی، برنامه نویسی و کاپ فیزیک ایران و ... برگزار خواهد شد. همچنین در بخش سمینارها و غرفه های نمایشگاهی دانش آموزان می توانند در شــاخه های مختلف علوم همچون فنی مهندســی، علوم اجتماعی و انسانی، علوم پایه، هنر و معماری، علوم زیستی و پزشکی و نانو شرکت کنند. در یازدهمین دوره این جشــنواره برای نخســتین بار، مســابقه ماراتون برنامه نویســی و تولید محتــوای دیجیتال با نظارت مســتقیم آزمایشــگاه خدمات ارزش افــزوده تلفــن همراه دانشــگاه صنعتی شریف و مسابقه بازی سازی در دو گرایش بازی های کامپیوتری و بازی های تلفن همراه و تبلت با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سطح دانش آموزی برگــزار شــده و چهارمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران نیز همزمان با برگزاری یازدهمین جشــنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد. دســتاوردها و پروژه های دانش آموزان توسط اســاتید دانشــگاه داوری شده و عالوه بر اهدای جوایز نفیس ،گروه های برتر دانش آموزی تندیس ویژه ابداعات و اختراعات موسسه تبیان را نیز دریافت خواهند کرد. گســترش فرهنــگ پژوهشــگری در بیــن دانشآموزان، ایجــاد زمینه های ظهور خالقیــت و توانایی هــای بالقوه دانشآموزان، ارایه و عرضه دستاوردهای پژوهشــی و فناوری آینده سازان ایران اسالمی، توسعه همكاری ها و مبادالت علمی و فنی مراكز پژوهشــی و دستگاه های اجرایــی، ایجاد انگیزه بــرای باال بردن ســطح علمی جهــت تولید علم و جنبش نرم افزاری، افزایش حساســیت جامعه نسبت به پژوهش و متجلی كردن نتایج آن و تبیین نقــش و اهمیت باالی تفكر و پژوهش، از اهــداف برگزاری این جشنواره می باشد. گفتنی است، برگزاری جشــنواره این دوره، در اردیبهشت ماه سال 1395 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران خواهد بود. عالقه مندان مــی تواننــد جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشــتر به آدرس مســتقیم ذیل مراجعه کنند: //:http . tebyan.net/newindex 300000=aspx?pid

  • برای کسب اطلاعات بیشتر به معاون فن آوری دبیرستان  مراجعه نمایید .


تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 5:55 | نویسنده : حميد ساكت |

جدول تناوبی عنصرهای شیمیایی، نمایش جدولی عنصرهای شیمیایی بر پایهٔ عدد اتمی، آرایش الکترونی و ویژگی های شیمیایی آن ها است. ترتیب جایگیری عنصرها در این جدول از عدد اتمی (شمار پروتون های) کمتر به سوی عدد اتمی بالاتر است. شکل استاندارد این جدول ۱۸ × ۷ است؛ عنصرهای اصلی در بالا و دو ردیف کوچکتر از عنصرها در پایین جای دارد.

 جدول تناوبی با نام دیمیتری مندلیف شناخته شده است، با اینکه پیشروان دیگری پیش از او وجود داشته اند. او این جدول را در سال ۱۸۶۹ منتشر کرد. این، نخستین جدولی بود که به این گستردگی مرتب شده بود. مندلیف این جدول را تهیه کرد تا ویژگی های دوره ای آنچه که بعدها «عنصر» نام گرفت را بهتر نشان دهد.

وی توانسته بود برخی ویژگی های عنصرهایی که هنوز کشف نشده بود را پیش بینی کند و جای آن ها را خالی گذاشته بود. کم کم با پیشرفت دانش، عنصرهای تازه ای شناسایی شد و جای خالی عنصرها در جدول پُر شد. با شناسایی عنصرهای نو و گسترش شبیه سازی های نظری دربارهٔ رفتار شیمیایی مواد، جدول آن روز مندلیف بسیار گسترده تر شده است.

 

همهٔ عنصرهای شیمیایی از عدد اتمی ۱ (هیدروژن) تا ۱۱۸ آن( ان اکتیوم) شناسایی یا ساخته شده اند. دانشمندان هنوز به دنبال ساخت عنصرهای پس از آن ان اکتیوم هستند و البته این پرسش را پیش رو دارند که عنصرهای تازه تر چگونه جدول را اصلاح خواهند کرد. همچنین ایزوتوپ های پرتوزای بسیاری هم در آزمایشگاه ساخته شده است. 

روش دسته بندی

عناصر در جدول تناوبی به صورت عمودی در دوره های ۱ تا ۷ و به صورت عمودی در گروه های ۱ تا ۱۸ دسته بندی می شوند. هم چنین دسته بندی دیگری بر اساس لایهٔ الکترونی در حال پر شدن وجود دارد که بر اساس آن، عناصر در بلوک های s و p و d و f قرار می گیرند.

2
He
                               
1
H
10
Ne
9
F
8
O
7
N
6
C
5
B
                    4
Be

3

18
Ar

17
Cl
16
S
15
P
14
Si
13
Al
                    12
Mg
11
Na
36
Kr
35
Br
34
Se
33
As
32
Ge
31
Ga
30
Zn
29
Cu
28
Ni
27
Co
26
Fe
25
Mn
24
Cr
23
V
22
Ti
21
Sc
20
Ca
19
K
54
Xe
53
I
52
Te
51
Sb
50
Sn
49
In
48
Cd
47
Ag
46
Pd
45
Rh
44
Ru
43
Tc
42
Mo
41
Nb
40
Zr
39
Y
38
Sr
37
Rb
86
Rn
85
At
84
Po
83
Bi
82
Pb
81
Tl
80
Hg
79
Au
78
Pt
77
Ir
76
Os
75
Re
74
W
73
Ta
72
Hf
71
Lu
56
Ba
55
Cs
118
Uuo
117
Uus
116
Uuh
115
Uup
114
Uuq
113
Uut
112
Uub
111
Uuu
110
Ds
109
Mt
108
Hs
107
Bh
106
Sg
105
Db
104
Rf
103
Lr
88
Ra
87

 

70
Yb
69
Tm
68
Er
67
Ho
66
Dy
65
Tb
64
Gd
63
Eu
62
Sm
61
Pm
60
Nd
59
Pr
58
Ce
57
La
* لانتانیدها
102
No
101
Md
100
Fm
99
Es
98
Cf
97
Bk
96
Cm
95
Am
94
Pu
93
Np
92
U
91
Pa
90
Th
89
Ac
** آکتینیدها

 تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 5:19 | نویسنده : حميد ساكت |

286378_615

286379_488

لحظه شکار آفتاب‌پرست + تصاویرتاريخ : سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ | 6:34 | نویسنده : حميد ساكت |

برف نو ! برف نو ! سلام ، سلام

بنشين خوش نشسته‌ای بر بام

پاکی آوردی ای امید سپید

بیائید ازگل ها بیاموزیم

كه

همیشه در مبارزه با سختی ها ومشکلات از پا ننشینیم تا 

سر بلند بیرون بیاییم، 

و 

خدا را برای همه ی نعمت هایش شکر کنیم.

 تاريخ : یکشنبه ششم دی ۱۳۹۴ | 11:44 | نویسنده : حميد ساكت |
ایده برگزیده زیست نهمین دوره

رنگ سبز گیاهان به یک ماده ی مخصوص به نام سبزینه یا کلروفیل مربوط است. و همین کلروفیل گیاه را قادر می سازد، که از هوا و زمین موادی به خود جذب کند، و آن ها را به صورت پروتئین و قند در آورد. در روی کره ی زمین تنها گیاهان سبز می توانند چنین کاری انجام دهند، و غذای سایر موجودات را فراهم سازند. زیرا جانوران گیاه خوار نیز این مواد را می خورند، تا زنده بمانند. موجودات گوشت خوار هم از این حیوانات گیاه خوار تغذیه می کنند، تا انرژی لازم برای ادامه ی زندگی را تامین کنند. ......ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ | 10:34 | نویسنده : حميد ساكت |تاريخ : جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴ | 5:52 | نویسنده : حميد ساكت |تاريخ : جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴ | 5:37 | نویسنده : حميد ساكت |تاريخ : جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴ | 5:36 | نویسنده : حميد ساكت |

گفت و گو با شش داوطلب دو رقمی از دو مدرسه دولتی تهران

تک رقمی ها امکانات خاص داشته اند، مدرسه های تیزهوشان درس خوانده اند، اصلاً شرایطشان با ما متفاوت است. این ها حرف هایی است که گاه و بی گاه از زبان داوطلبان می شنویم. هر چند که در گفتو گو با رتبه هاب تک رقمی شاهد بودیم که آن ها نیز در شرایط ایده آل درس نخوانده اند و رتبه تک رقمی، نتیجه تلاش  کوشش خود آن ها بوده است. اما با این وجود این بار سراغ رتبه های دو رقمی و سه رقمی رفته ایم؛ سراغ شش دانش آموزی از دو مدرسه نمونه دولتی در جنوب تهران که بدون یاری گرفتن از معلم خصوصی، تنها با سعی و تلاش خود و بهره گیری از امکانات موجود توانسه اند رتبه هایی خوب  کسب کنند....ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 10:44 | نویسنده : حميد ساكت |

چکیده
 در مدار متوالی جریان برق توسط یك مسیر یك طرفه جاری می شود. مدار موازی به یك سری شاخه های منشعب می شود، در مدار متوالی اگر یكی از لامپ ها خاموش شود یا یكی از سیم ها قطع شود تمامی لامپ ها خاموش خواهند شد ولی در مدار موازی این طور نیست.....ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 8:32 | نویسنده : حميد ساكت |تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 8:26 | نویسنده : حميد ساكت |
ویژگی‌های مدارس هوشمند (قسمت دوم)

درباره مدارس هوشمند، پیشنهاد می‌شود كه برای همه مقاطع تحصیلی در مدارس حداقل یك كلاس الكترونیكی وجود داشته باشد. كلاس الكترونیكی شامل یك دستگاه دیتا پروژکتور، پرده نمایش (در حالت پیشرفته‌تر برد هوشمند) رایانه یا نوت بوك خواهد بود. در این كلاس معلم به جای استفاده از وایت برد معمولی، از چنین تجهیزات برای تدریس استفاده خواهد كرد. حتی بهتر است در هر مدرسه حداقل یك كارگاه رایانه وجود داشته باشد تا دانش آموزان کلاس‌های مختلف از آن استفاده كنند.

تیپ مختلف پیشنهادی برای هر کلاس الكترونیكی به صورت زیر است:ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ | 12:3 | نویسنده : حميد ساكت |
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ | 12:32 | نویسنده : حميد ساكت |

کدام آنتی ویروس خوب است

دوستان بزرگوار خیلی در مورد آنتی ویروس سوال داشتند و میپرسیدند بهترین آنتی ویروس برای سیستم های اداری و حرفه ای چه آنتی ویروسی است؟

قطعا پاسخ این سوال بسیار پیچیده و قابل بحث است.از این جهت که بررسی های مختلف شرکت های امنیتی و تست های آنها معمولا ملاک های متفاوتی را دارند و این تفاوت باعث اختلاف در نتیجه ی تست های میشود.
پیش از ادامه باید ذکر بکنم اگر در فکر خرید آنتی ویروس خوب و امنیت بالای واقعی برای سیستم خودتون هستید قطعا باید هزینه ی بالایی رو متقبل بشید اما اگر سیستم خانگی دارید میتونید از آنتی ویروس های ساده و ارزان و حتی کرک شده هم استفاده کنید البته شخصا بهیچ وجه استفاده از آنتی ویروس های کرک شده رو پیشنهاد نمیکنم اما تا حدودی کار راه بنداز هستند!
طبق بررسی سایت Top10 reviews برترین آنتی ویروس در حال حاضر بیت دیفندر هست: در خصوص بیت دیفندر باید عرض کنم که بیت دیفندر ها در ۳ نسخه اصلی منتشر میشوند(antivirus plus,internet security,Total Security) یک نسخه کم حجم شده و ارزان قیمت هم داره که تحت عنوان Essential عرضه میشه.
طبق بررسی این سایت دومین آنتی ویروس برتر کسپراسکی و سومین آنتی ویروس McAfee است.

 

بررسی دوم از سایت av-comparatives برداشت میشود که طبق نتایج نهایی این شرکت نیز Bitdefender برتر شناخته شده است(با۹۹٫۸ درصد)-ذکر بکنم که از نظر تشخیص آنتی ویروس پاندا ۹۹٫۹ درصد بوده است و باید رتبه بالاتری داشته باشد اما بدلایل متعددی این آنتی ویروس از دسته آنتی ویروس های عمومی و خانگی خارج شده است- در رتبه دوم و سوم نیز به ترتیب آنتی ویروس های کسپر اسکی و F-secure قرار گرفته اند.
دقت داشته باشید هنگام انتخاب آنتی ویروس برای خودتون قدرت سخت افزاری سیستم رو ملاک قرار بدید فرضا روی یک سیستم خانگی نصب آنتی ویروس پاندا بسیار اشتباه است چرا که مشکلات متعددی را برای کاربر ایجاد میکند.
شخصا معتقدم بهترین آنتی ویروس موجود در بازار در حال حاضر Bit defender است البته طبق برخی مراجع مختلف و نظر سنجی های مردمی بیشترین رای به Kaspersky داده شده بود اما قطعا قدرت تشخیص بیت دیفندر طبق اسناد و مدارک بیشتر است.تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 9:32 | نویسنده : حميد ساكت |
213323_465

در این مقاله سعی بر این است که مشکلات خاموش و روشن شدن ناگهانی کامپیوتر را بررسی کنیم و راهکارهای آن را هم آموزش بدهیم .

گاهی اوقات هنگامی که در حال کردن با ویندوز هستید کامپیوتر به طور خودکار خاموش و روشن یا به اصطلاح ریست می شود اگر این کار به طور مداوم تکرار می شود باید به دستورات زیر عمل نمایید اما اگر یکبار تا بحال برایتان اتفاق افتاده زیاد جدی نگیرید.......

 

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 9:23 | نویسنده : حميد ساكت |

 

 به مناسبت سال جهانی نور( 2015 میلادی) بزرگداشت ابن هیثم فیزیکدان بزرگ مسلمان

دبیرخانه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم (ص) برگزار میکند :

ساخت فیلم کوتاه علمی یک دقیقه ای درارتباط با علوم بینایی و  نور شناسی و کاربردهای آن

نحوه شرکت در مسابقه :

تشکیل یک گروه 2 یا 3 نفره دانش­ آموزی و اعلام آمادگی جهت شرکت در مسابقه تنها با ارسال

ایمیل شامل نام گروه نام مدرسه پایه تحصیلی نام شهر و استان به نشانی

 noor@mustafaprize.org    

مهلت ارسال آثار : تا تاریخ 94/9/10

جوایز :

1-    100 سکه بهار آزادی برای 100 فیلم برتر

2-    نمایش دائمی 2015 اثر منتخب با زیر نویس انگلیسی به­ نام تولید کنندگان روی سایت مسابقه

3-    اهداء تجهیزات آزمایشگاهی به 10 مدرسه برتر به ارزش 100 میلیون تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوع به سایت جایزه مصطفی (ص) به نشانی 

www. mustafaprize.org

تذکر : هر گروه می­تواند بیش از یک فیلم تهیه کند .

دبیرخانه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم (ص) با انتشار فراخوان «مسابقه نور ابن هیثم»

دانش‌آموزان را به شرکت در این مسابقه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط شرکت در مسابقه ملی دانش آموزی «نور ابن هیثم» به شرح زیر

اعلام می شود:

شرکت در این مسابقه الزاما به ‌صورت گروهی است.

 هر گروه می ‌تواند از  ۲ یا ۳ دانش‌آموز تشکیل شود.

 ثبت‌نام از تاریخ اول مهر آغاز و در تاریخ اول آذر ساعت ۲۴:۰۰ به پایان می رسد.

ارسال آثار از تاریخ ۱۰/۷/۹۴ آغاز و در تاریخ ۱۰ آذر ساعت ۲۴:۰۰ به پایان می‌ رسد.

هر دانش‌آموز فقط می ‌تواند عضو یک گروه باشد.

اعضای گروه می ‌توانند از مدارس متفاوت و مقاطع تحصیلی مختلف با حداکثر اختلاف سه پایه تحصیلی باشند. مثلا یک گروه می ‌تواند از یک دانش‌آموز پایه هشتم و یک دانش‌آموز پایه یازدهم تشکیل شود.

علاوه بر حضور دانش‌آموزان در قالب گروه های دانش‌آموزی پسر یا گروه های دانش‌آموزی دختر، گروه می ‌تواند از اعضای یک خانواده (خواهر و برادر) تشکیل شود.

با انجام ثبت‌نام، سرگروه معرفی‌شده، رابط بین مجری مسابقه و اعضای گروه است. تغییر در اعضای گروه و صحت اطلاعات اعلام ‌شده برای هریک از اعضا به عهده سرگروه و با مسئولیت وی است.

فیلم های ارسالی می توانند حداکثر ۱ دقیقه (۶۰ ثانیه) باشند. فیلم‌های با مدت زمان  بیشتر داوری نخواهند شد.

هر گروه می ‌تواند بیش از یک فیلم ارسال کند ولی فقط یکی از آن‌ها می ‌تواند جزو برندگان مسابقه انتخاب شود.

علاوه بر فیلم تهیه ‌شده به‌ عنوان محصول اصلی، ارسال چند تصویر یا یک مستند (حداکثر ۱ دقیقه) از پشت ‌صحنه آزمایش های انجام ‌شده (ابزار و فعالیت گروه و موارد جالب) که اعضای گروه هم در آن‌ها حضورداشته باشند الزامی است.

 ذکر نام یا موضوع آزمایش در ابتدای فیلم های ارسالی الزامی است.

دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برای شرکت در این مسابقه سراسری و ملی می توانند فیلم های علمی یک دقیقه ای خود را از روند انجام آزمایش ها و آزمون های علمی تهیه کرده و تا تاریخ ۱۰/۹/۹۴ به دبیرخانه این مسابقه به نشانی اینترنتی www.mustafaprize.org مراجعه و ثبت نام کنند.

«مسابقه نورابن هیثم» با موضوع نور بین تمام دانش آموزان مراکز آموزشی و پژوهش‌ سراها برگزار می شود. نامگذاری این مسابقه نیز بر اساس نامگذاری سال ۲۰۱۵ میلادی به نام سال جهانی نور یعنی هزارمین سال تألیف کتاب المناظر ابن هیثم صورت گرفته است.

مسابقه فیلم «نور ابن هیثم» از برنامه هایی است که توسط دبیرخانه جایزه مصطفی (ص) برگزار می شود.

 

 تاريخ : چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ | 8:44 | نویسنده : حميد ساكت |تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ | 11:52 | نویسنده : حميد ساكت |

وقتی برگ ها سبزند، به این خاطر است که حاوی مقدار زیادی کلروفیل اند. ( کلروفیل رنگدانه سبز و مسئول جذب نور است تا انرژی لازم برای فتوسنتز را فراهم کند. ) مقدار زیادی کلروفیل در یک برگ فعال وجود دارد ورنگ سبز رنگهای رنگدانه های دیگر را می پوشاند....

 برگ های رنگارنگ در پاییزادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ | 10:50 | نویسنده : حميد ساكت |

آرسنیک عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با علامت As مشخص است و دارای عدد اتمی 33 می باشد. آرسنیک شبه فلز سمی معروفی است که به سه شکل زرد ِ سیاه و خاکستری یافت می شود. آرسنیک و ترکیبات آن به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار می گیرند.

آرسنیک

 

 

 

 

ویژگی های قابل توجه

آرسنیک از نظر شیمیایی شبیه فسفر است تا حدی که......ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ | 10:41 | نویسنده : حميد ساكت |
با وجود لوازم بسیار زیادی که برای مدرسه وجود دارد، خریدن آن ها می تواند از یک کار ساده به یک کار دلهره آور تبدیل شود. با این حال رعایت چند نکته و کمی عقل سلیم می تواند به شما کمک کند به درستی لوازم التحریر مورد نیازتان را تهیه کنید و یک دانش آموز مرتب برای رسیدن به موفقیت باشید......ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ | 10:27 | نویسنده : حميد ساكت |

“پرسش مهر رئیس جمهور” روحانی

پس از توافق هسته ای و لغو تحریم ها ، فرصت های پیش روی ما چیست ؟ و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت ها استفاده کنیم ؟

 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 9:10 | نویسنده : حميد ساكت |تاريخ : دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ | 8:55 | نویسنده : حميد ساكت |

هیاهوی مهر...

http://raze-sarbaste.persiangig.com/ppiblog/418272_10150557314962276_922112014_n.jpg

روز هیاهوی دانش آموزان شاد ... روز معلم های صبور و مهربان ... روز ناظم های دلسوز و مدیرهای دوست داشتنی ... روزی که باز فراش پرتلاش، می رود به جنگ هر چه غبار.
روزی که همه دیوارها، میزها و صندلی های مدرسه که از خواب تابستانی بیدار شده اند، به روی اهالی درس و دانش لبخند می زنند.
آغاز رژه منظم کیف ها سر صف های صبحگاهی که می روند به سمت باغ دانایی.
از امروز، قرار است همه ما جایی را بسازیم. می پرسید کجا را؟ همان خانه ای را که با آجر واژه ها ساخته می شود، همان جا که پنجره هایی از جنس برگ های سبز و زنده دارد، همان جا که وقتی آباد است که با کتاب خواندن و یاد گرفتن، تر و تازه شده باشد، خانه دل هایمان را می گویم.
پس همه شما امروز به مدرسه می روید که دل های نازنینتان را آبی بزنید، از روی شیشه هایش گرد و خاک نادانی را پاک کنید و این خانه ارزشمند را صفایی بدهید. به گل ها و سبزه ها دستی به نوازش بکشید و روز تولد مدرسه را جشن بگیرید.
کاش همیشه دانش آموز بمانیم! کاش هر سال، اول مهر که می شود، همین طور هیجان زده، منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، در پوست خودمان نگنجیم.
کاش قدر معلم های صمیمی را بیشتر بدانیم!تاريخ : دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ | 8:53 | نویسنده : حميد ساكت |